עוצמה בחינוך

שליחות חינוכית: למה זה חשוב לנו?

אנו מאמינים כי אתם, צוותי החינוך בגיל הרך, צוותי ההוראה בבתי הספר היסודיים,
חטיבות הביניים, התיכונים והמכללות, צוותי בתי הספר להכשרה ייעודית,
עובדי נוער, מד"בים ועובדי רווחה הנכם חוד החנית העוסק בשליחות החינוכית
בחברה ולכם השפעה מכרעת על ההווה והעתיד שלנו, של ילדינו ושל החברה
הישראלית כולה. אנו מאמינים בכוחותיכם לעצב ולהשפיע על התפתחות הילד
לבוגר ערכי, יוזם ותורם לקהילה ולחברה אליה משתייך.

"עוצמה בחינוך" הינה חטיבה המתמקדת בשילוב אימון ותהליכי אימון
הלכה למעשה בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פוראמלי. שילוב האימון
בתהליך החינוכי מכוון להעניק לעוסקים בחינוך, מאנשי הסגל ועד אחרון הילדים,
תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות, הצלחה ומימוש אישי.

חזון החטיבה: לאן היינו רוצים להגיע?

חזון החברה עוסק ביצירת עולם טוב יותר עבורנו ועבור הדורות הבאים. אנו מאמנים כי הדרך ליישם זאת הינה יצירת "מרחב לביטוי אישי" בו כל אחד יכול להביא עצמו לידי ביטוי באופן המיטבי תוך התחשבות באחר. "עוצמה בחינוך" פועלת למימוש חזון זה באופן יום יומי באזורי ההשפעה שלה, באמצעות מתן כלים לבניית לומד מועצם בעל מרחב לביטוי אישי, הפועל בבהירות וברעננות מתוך מחוייבות חברתית.

"עוצמה בחינוך" מעניקה ערך מוסף לעבודה החינוכית באמצעות מתן כלים אפקטיביים לאיש החינוך להובלה חינוכית בה יבואו לידי ביטוי ערכים, הקשבה ובהלימה לחזונו האישי תוך חיבור לקהילה.

"עוצמה בחינוך" מעניקה ערך מוסף לעבודה החינוכית באמצעות בניית מנהיגות חינוכית הפועלת מתוך שיתוף פעולה בהקשר חברתי-קהילתי תוך פיתוח תחושת שייכות.

חטיבת "עוצמה בחינוך" חותרת להכשרה ולליווי תלמידים והוריהם, סטודנטים, צוותי חינוך ומוסדות חינוך והכשרה בכל אזורי הארץ. אנו מאמינים בלמידה מתוך התנסות אישית היוצרת התלהבות והרתמות בדרך להשגת החזון המשותף. התהליך נעשה באמצעות סדנאות ומפגשים בהם ניתן דגש על שילוב מיומנויות אימון בעבודת החינוך וההוראה.

בעוצמה פועל צוות מאמנים מנוסים בתחום החינוך. אנו מציעים הכשרות, הנחיה, סדנאות, ליווי תהליכי וקורסים שונים בדגש מתן כלים למחנכים ,חדרי מורים, מועצות פדגוגיות, הנהגות נוער ועוד.

מתודת העבודה בעוצמה: איך אנחנו מתכוונים לעשות את זה?

תוכניות האימון, ההרצאות, הסדנאות וההשתלמויות בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בנויות על בסיס הקניית יכולות באמצעות למידה חווייתית ותרגול מעשי של הכלים המוקנים. גישתנו בהנחיה היא גישת האימון, המבוססת על ההכרה שעל מנת ליצור תוצאות משמעותיות שישמרו לאורך זמן, יש ללוות ולאמן את המשתתפים לפעול מעבר להרגלים הקיימים הבולמים את תוצאותיהם.