עוצמה בעסקים

החזון שלנו

"עוצמה בעסקים" מכוונת מטרה ומחויבת תהליך, פועלת למיצוי הפוטנציאל האנושי
בארגון ולהעצמת הארגון באמצעותו. אנו פועלים מתוך מצוינות ומחויבים להיות
מובילים בתחומנו.

אנו מחויבים להנחיל תרבות ארגונית, שתשרת את לקוחותינו ליצירת צמיחה
והצלחה בהסתכלות ארוכת טווח ופועלים מתוך ערכי הקשבה, שיתוף פעולה,
יושרה, יצירתיות ואהבה.

עקרונות מנחים

שיתוף המנהלים והעובדים - בעלי תפקידים שונים משולבים בעיצוב תהליך
ההנחיה / ייעוץ / אימון, ליצירת מחויבות למטרות הארגון, ולרתימתם כשותפים
וכסוכני שינוי בשטח.

תוכנית מודולארית - התוכנית המוצעת לארגון נבנית באופן המאפשר את גמישות
התהליך ועבודה בשלבים. ניתן בכל שלב לבצע חשיבה מחודשת, להפיק לקחים
ולהתקדם בהתאם ובהדרגה.

תהליך מדיד - מיקוד במטרה ומחויבות לתהליך הם ערך עבורנו, ולכן קיימת חשיבות רבה ביצירת קשר ישיר בין התוכנית ליעדים ולמדדי הצלחה, אשר נקבעים כבר בתחילת התהליך.

בין לקוחותינו: